Mon. Aug 8th, 2022
Văn hóa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng nhớ đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Văn hóa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng nhớ đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Văn hóa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với người dân thôn Tỉnh Cầu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Văn hóa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Lễ dâng hương Nhà Lưu niệm gốc đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Văn hóa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Văn hóa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham quan phòng trưng bày ảnh lưu niệm của đồng chí Lê Quang Đạo.(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Văn hóa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham quan phòng trưng bày ảnh lưu niệm của đồng chí Lê Quang Đạo.(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Văn hóa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham quan phòng trưng bày ảnh lưu niệm của đồng chí Lê Quang Đạo.(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Leave a Reply

Your email address will not be published.