Wed. Jul 6th, 2022

Ông Đỗ Quang Vinh hiện đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại SHB như Giám đốc khối ngân hàng số, Phó Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ.

Theo Quyết định số 336/QĐ-HĐQT SHB, ông Đỗ Quang Vinh, Giám đốc Khối ngân hàng số kiêm Phó Giám đốc Khối ngân hàng bán lẻ sẽ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc SHB kể từ ngày 30/10/2021.

Trước đó, SHB Finance, công ty con của SHB đã quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và bổ nhiệm ông Đỗ Quang Vinh giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.

Kinh doanh

Ông Đỗ Quang Vinh có bằng Thạc sĩ Tài chính và Quản trị tại Đại học East Anglia, Vương quốc Anh. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại các tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Trở thành Phó Tổng Giám đốc trẻ nhất SHB, ông Đỗ Quang Vinh được đánh giá là một trong những “luồng gió mới”, đặc biệt là đóng vai trò quan trọng trong nhiều dự án chuyển đổi số, hiện đại hóa của ngân hàng.

Tại SHB, đội ngũ lãnh đạo tài năng là nhân tố quan trọng nhất trong hành trình phát triển suốt 28 năm qua. SHB đã thu hút được nhiều nhân tài giàu kinh nghiệm từ các công ty, tổ chức công nghệ uy tín hàng đầu thế giới, hội tụ trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của ngân hàng; đem lại nguồn năng lượng mới, sáng tạo phục hưng, số hóa, nâng cao hiệu quả cả về chất lượng và số lượng. Nguồn nhân lực tiêu biểu là sức sống và tài sản quý giá, góp phần cho sự phát triển liên tục, minh bạch và toàn diện của SHB trong kỷ nguyên số.

Tường Vân

Leave a Reply

Your email address will not be published.