Sat. Aug 13th, 2022

Năm 2016, bám sát các phong trào, công tác Hội, chị Lương Thị Chải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bát Mọt xác định phải gương mẫu, thuyết phục chị em tham gia sinh hoạt Hội. Từ suy nghĩ đó, chị đã dành nhiều thời gian đi cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên. Hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích cho hội viên, phụ nữ.

Lao động - Việc làm

Chị Chài cùng các cán bộ hội đã đến nhiều vùng khó khăn để giúp đỡ bà con

Ông Lang Hồng Tuyến, Trưởng thôn Vin, xã Bát Mọt cho biết: Được sự quan tâm, hỗ trợ của Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, Chi hội Phụ nữ thôn Vin rất tích cực, chủ động làm ăn hiệu quả, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo. Cụ thể: hăng hái tham gia các phong trào: xây dựng đường hoa, trồng rau sạch, tham gia các mô hình, câu lạc bộ. . . Góp phần hoàn thành xây dựng nông thôn mới đầu tiên của huyện trong năm 2019. Nhiều gia đình hội viên cũng đăng ký tham gia du lịch cộng đồng-mô hình điểm của huyện.

Lao động - Việc làm

Chị Lường Thị Chải (áo xanh) thăm hỏi, hướng dẫn hội viên chăm sóc bò

Chị Chài chia sẻ: “Do địa bàn miền núi giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, nếu không” 3 cùng “(cùng ăn, cùng ở, cùng làm) thì chị em khó tiếp cận với kiến thức mà mình truyền qua. Vì vậy, phải nói là làm, chị em thấy làm theo mới hiệu quả”.

Bên cạnh việc tham gia tuyên truyền thực hiện nếp sống mới, từ bỏ các tập tục lạc hậu để tập trung phát triển kinh tế gia đình, Hội Phụ nữ xã Bát Mọt còn tăng cường phối hợp, xây dựng 5 mô hình kinh tế. Tập thể, trong đó có 1 tổ hợp tác (THT) nuôi lợn nái đen, 1 THT nuôi vịt và 3 THT nuôi bò.

Lao động - Việc làm

Cùng với cán bộ Hội Phụ nữ, chị Chài đã tham gia nhiều hoạt động tại địa

Gắn bó với công tác phụ nữ nhiệm kỳ II (2021-2026), chị Lương Thị Chai đã cùng cán bộ, hội viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Hoạt động của Hội đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 51% (năm 2018) xuống còn 10,56% (năm 2020). Trong nhiệm kỳ 2016-2021, 124 gia đình hội viên phụ nữ được giúp đỡ; Giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bát Mọt và cụm Púng Xay, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn.

Lao động - Việc làm

Chị Chai (áo xanh) thăm mô hình phát triển kinh tế, động viên hội viên

Bà Trịnh Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Xuân cho biết: Chị Lương Thị Chai là một cán bộ trẻ, năng động, có trách nhiệm với các phong trào, hoạt động của Hội. Chị đã đoàn kết, khơi dậy nội lực trong các hội viên, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo vệ vững chắc vùng biên cương của Tổ quốc.

Hoàng Lam

Leave a Reply

Your email address will not be published.