Sat. May 21st, 2022
Lao động - Việc làm

Dự án được triển khai tại Campuchia, Indonesia, Lào, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Ảnh TL

Ở khu vực Đông Nam Á, vẫn tồn tại khoảng cách giới rất lớn trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, tại các nước có thu nhập trung bình ở Đông Nam Á, tỷ lệ trung bình phụ nữ tốt nghiệp các khóa học STEM ở bậc đại học chỉ đạt 35%. Những yếu tố này cùng với những khó khăn, rào cản khác đối với việc tiếp cận lực lượng lao động của phụ nữ trong lĩnh vực năng lượng đã dẫn đến tỷ lệ phụ nữ trong ngành rất thấp, đặc biệt là trong vai trò lãnh đạo.

Nhằm tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ và củng cố các tổ chức năng lượng, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tài trợ cho một dự án kéo dài 3 năm với ngân sách 9 triệu USD mang tên “Bình đẳng trong lĩnh vực năng lượng ở Đông Nam Á (E4SEA)”.

Dự án được triển khai tại Campuchia, Indonesia, Lào, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Dự án mới sẽ giúp tăng cơ hội việc làm cho những phụ nữ quan tâm đến phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực năng lượng. Dự án sẽ do Core International, Inc. Thực hiện.

Giám đốc Cơ quan Phát triển khu vực châu Á của USAID, TS. Steven G. Olive cho biết phụ nữ chiếm tỷ lệ thấp trong lực lượng lao động ở Đông Nam Á nói chung, đặc biệt là trong các ngành do nam giới thống trị, chẳng hạn như ngành năng lượng. Đây không chỉ là vấn đề bình đẳng mà còn là cơ hội kinh tế mà các quốc gia, công ty và cộng đồng bỏ lỡ. Dự án sẽ giúp tăng cường khả năng làm việc và lãnh đạo của phụ nữ trong lĩnh vực năng lượng.

Theo USAID, dự án sẽ góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cơ hội việc làm cho những phụ nữ muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực năng lượng. Bên cạnh đó, hỗ trợ xây dựng các giải pháp khắc phục rào cản dựa trên giới trong tuyển dụng nhân tài, làm việc với người sử dụng lao động để thiết kế các can thiệp do địa phương lãnh đạo nhằm tuyển dụng, thăng chức và “giữ chân” lao động nữ, tăng cơ hội làm tư vấn và lãnh đạo, phát triển các chương trình giáo dục và đào tạo nghề.

Leave a Reply

Your email address will not be published.