Mon. May 23rd, 2022
Lao động - Việc làm

Thí sinh đến dự thi thực hiện khai báo y tế và đo thân nhiệt trước khi dự thi.

Có 1.623 thí sinh đăng ký dự thi trong tổng số 443 chỉ tiêu. Trong đó: Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của tỉnh và huyện có 442 thí sinh trong 51 chỉ tiêu tuyển dụng.

Cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện có 799 thí sinh trong tổng số 141 chỉ tiêu tuyển dụng; Trong tổng chỉ tiêu tuyển 251 chỉ tiêu, cơ quan hành chính cấp xã có 382 thí sinh.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình, các thí sinh sẽ trải qua 2 vòng thi, trong đó vòng 1 được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, nội dung thi gồm 2 phần (kiến thức chung và thi ngoại ngữ).

Sau mỗi buổi thi, thí sinh sẽ biết ngay điểm thi của mình. Kết quả vòng 1 được xác định dựa trên số lượng câu trả lời đúng của từng phần. Nếu thí sinh trả lời đúng từ 50% câu hỏi trở lên của mỗi phần thi, thí sinh sẽ được tiếp tục dự thi đợt 2 môn chuyên vào ngày 23/11/2021.

Ông Lại Văn Huấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Thái Bình cho biết: Tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ. Coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Thi tuyển chọn những người có đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chuyên môn nghiệp vụ, kiên định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức của cơ quan, đơn vị; đồng thời là một trong những giải pháp xây dựng nền công vụ: chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả.

Từ năm 2012-2014, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức 3 đợt thi tuyển công chức nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã, khối Đảng, đoàn thể đảm bảo đúng quy định của pháp luật và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đặc biệt, năm 2014, dưới sự phối hợp của Bộ Nội vụ, Thái Bình là tỉnh đầu tiên tổ chức thi tuyển công chức theo hình thức đổi mới với 3 môn chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học. Thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính.

Leave a Reply

Your email address will not be published.