Mon. May 23rd, 2022
Lao động - Việc làm

Quang cảnh phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) ngày 28/10. (Ảnh: Linh Nguyễn)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, ngày 28/10, các đại biểu thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Theo các đại biểu, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các chủ trương của Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, quy định một số nội dung mới, bảo đảm bao quát tất cả các đối tượng khen thưởng, phù hợp với vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của công tác khen thưởng trong hệ thống chính trị, đồng thời cân đối giữa các cơ quan dân cử và khu vực ngoài nhà nước.

Giảm bớt hồ sơ, thủ tục khen thưởng

Phát biểu tại Hội trường Diên Hồng, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) nhấn mạnh, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật rất rộng, liên quan đến các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở chứ không chỉ gói thầu. Trong các cơ quan nhà nước, kể cả ngoài Nhà nước. Dự thảo Luật đã tháo gỡ vướng mắc, hướng nhiều hơn về cơ sở, tập trung khen thưởng những tập thể nhỏ, khắc phục tính hình thức, đồng thời giảm bớt hồ sơ, thủ tục khen thưởng.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Thủy, pháp luật hiện hành quy định trong hồ sơ khen thưởng có nhiều tài liệu, báo cáo thành tích. Thực tiễn thời gian qua, để thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, không chỉ những người được xét khen thưởng phải mất nhiều thời gian để tập hợp, hệ thống hóa quy trình làm việc mà các cơ quan, tổ chức cũng phải thực hiện. Công tác tổ chức cũng phải tổ chức hội nghị nhiều lần, dẫn đến thủ tục rườm rà, mất nhiều thời gian. Dự thảo Luật khắc phục vấn đề này bằng cách giảm thủ tục, giảm thành phần hồ sơ khen thưởng.

Lao động - Việc làm

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) phát biểu ý kiến thảo luân. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Để hoàn thiện hơn nữa dự thảo Luật, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để hoàn thiện hơn nữa hồ sơ, thủ tục, mở rộng các trường hợp được xét khen thưởng theo hình thức thủ tục đơn giản và bổ sung các hình thức thi đua khác. Nếu thấy rõ thành tích, công lao thì tiếp tục tăng thẩm quyền, đồng thời tăng trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp quyết định hình thức thi đua, khen thưởng, như vậy không nhất thiết phải bình chọn thông qua Hội đồng thi đua.

Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Đào Chí Nghĩa (TP Cần Thơ) đề nghị, Luật sửa đổi lần này cần quan tâm, khắc phục tối đa sự rườm rà về thủ tục khen thưởng, nhất là trong khen thưởng. Thưởng đột xuất.

Theo đại biểu, cần quy định trách nhiệm thực hiện quy trình, chủ yếu là cơ quan, đơn vị, tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng phát hiện nhân tố tích cực cần khen thưởng, bảo đảm đúng ý nghĩa. Trong công tác khen thưởng đột xuất, kịp thời biểu dương, tuyên truyền phong trào, tránh gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

Khen thưởng bằng khen, khắc phục tính hình thức

Một vấn đề cũng được các đại biểu quan tâm khi sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng lần này là làm thế nào để khắc phục tính hình thức, chạy theo thành tích trong thi đua khen thưởng, nhất là khen thưởng. .

Theo đại biểu Phạm Hùng Thắng (Hà Nam), để giải quyết vấn đề trên, Luật sửa đổi cần có quy định rõ ràng, cụ thể, việc khen thưởng phải căn cứ vào công lao của cá nhân, tập thể. Theo đại biểu, điều này sẽ thực sự khuyến khích các đối tượng được khen thưởng và khuyến khích cộng đồng xã hội học tập, phát huy, hướng tới.

Lao động - Việc làm

Đại biểu Phạm Hùng Thắng (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam) thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Hà Nam. (Ảnh: quochoi.vn)

Do đó, đại biểu Phạm Hùng Thắng đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại một số quy định trong dự thảo Luật để nội dung khái niệm khen thưởng phù hợp với các loại hình khen thưởng, nếu không sẽ dẫn đến việc mất đi tính thực chất của khen thưởng khi quy định cụ thể các tiêu chí. Theo đại biểu, nếu có sự thống nhất về vấn đề này thì quy định cụ thể về phần khen thưởng sẽ rõ ràng hơn.

Đại biểu Nguyễn Tấn Tú (Kiên Giang) cũng bày tỏ đồng tình với việc tăng cường mối quan hệ, tạo sự gắn kết giữa thi đua khen thưởng để động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia các phong trào thi đua. Tuy nhiên, các đại biểu cũng góp ý, trong tiêu chí xét khen thưởng cần cân nhắc kỹ việc lấy danh hiệu thi đua thay cho kết quả phân loại, đánh giá thực hiện nhiệm vụ.

Theo đại biểu Nguyễn Danh Tú, một số danh hiệu thi đua có tỷ lệ hạn chế nên có thể phân loại, đánh giá cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng không có danh hiệu thi tuyển. Thi đua do hạn chế tỷ lệ phần trăm các danh hiệu thi đua.

Do đó, đại biểu đề nghị cân nhắc, xem xét, ngoài việc lấy danh hiệu thi đua là một trong những tiêu chí xét khen thưởng thì nên giữ nguyên tiêu chí phân loại, đánh giá tập thể, cá nhân trong thực tiễn. Nhiệm vụ trước mắt là một trong những tiêu chí để xét khen thưởng, vừa khuyến khích các tập thể, cá nhân thi đua, vừa ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân trong việc tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiêu chuẩn mô phỏng định lượng

Để công tác thi đua, khen thưởng thực sự đi vào cuộc sống, không chạy theo thành tích, phong trào, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Bình Thuận) đề nghị cần quy định cụ thể các tiêu chí thi đua, trong đó cần có vấn đề lượng hóa việc hoàn thành nhiệm vụ của người tham gia thi đua.

Lao động - Việc làm

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận) thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Bình Thuận. (Ảnh: quochoi.vn)

Đại biểu chỉ rõ, qua đánh giá hằng năm, gần như 100% cán bộ, công chức, viên chức các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ, thậm chí có người không hoàn thành nhiệm vụ. Có người không hoàn thành nhiệm vụ, cuối năm ai cũng có việc làm tiên tiến, ai cũng được tặng giấy khen. Nhưng thực tế có nhiều trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, không có ý nghĩa đối với vấn đề thi đua.

Theo đại biểu Nguyễn Hữu Thông, nên bỏ danh hiệu Lao động tiên tiến, chỉ để trở thành Lao động giỏi, hoặc chỉ được bình chọn là Lao động giỏi, hoặc nên tăng cường các tiêu chí thi đua để đổi mới công việc. Bắt chước là thật, khuyến khích hơn, phù hợp với đối tượng hơn.

Về khắc phục tình trạng khen thưởng nặng về dồn thành tích, tích lũy thành tích, trong lần sửa đổi này, dự thảo Luật đã quy định cụ thể về thành tích được khen thưởng. Tuy nhiên, theo đại biểu Điểu Huỳnh Sang (Bình Phước), tiêu chí xét khen thưởng theo quy định của pháp luật còn mang tính lâu dài, tích lũy thành tích, theo thứ tự từ thấp đến cao, dẫn đến cách hiểu khen thưởng lần sau. Thời gian cũng phải cao hơn thời gian trước.

Theo đó, tích tụ các hình thức khen thưởng ở cấp Bộ, cấp Nhà nước, khen thưởng nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý, khiến xu hướng khen thưởng tập thể nhỏ, lao động trực tiếp cũng hạn chế. đồng thời quy định khen thưởng cao phải có thành tích liên tục, nếu gián đoạn thì phải làm lại từ đầu. Điều này không chỉ tích lũy thành tích theo thâm niên mà còn làm giảm nỗ lực của người lao động, cản trở sự nỗ lực của cá nhân.

Do đó, đại biểu Điểu Huỳnh Sang đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu làm rõ vấn đề này trong dự thảo Luật để tạo động lực thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể làm việc, có ý thức sáng suốt. Tạo, vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Leave a Reply

Your email address will not be published.