Sat. May 21st, 2022

Chiều 29/11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đà Nẵng đã có báo cáo về tình hình tiền lương năm 2021, kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2022 và bảng lương Tết Nguyên đán 2022 của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, người lao động có mức lương cao nhất năm 2021 là 169,1 triệu đồng/tháng, người lao động có mức lương thấp nhất là 3,92 triệu đồng/tháng.

Thưởng Tết Dương lịch 2022: Công ty TNHH một thành viên 100% vốn điều lệ Nhà nước có mức thưởng cao nhất là 22 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

Lao động - Việc làm

Tại Đà Nẵng, người lao động có lương cao nhất của năm 2021 là 169,1 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa: Đoàn Nguyên.

Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa có vốn nhà nước, mức thưởng cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng cao nhất là 11,25 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Đối với doanh nghiệp FDI, mức thưởng cao nhất là 76,7 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2022, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng cao nhất là 50 triệu đồng, thấp nhất là 1,075 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, mức thưởng cao nhất là 45 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng. Riêng khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng cao nhất là 1,432 tỷ đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Đối với nhóm doanh nghiệp FDI, mức thưởng cao nhất là 150 triệu đồng, thấp nhất là 768.000 đồng.

Như vậy, mức thưởng Tết của Đà Nẵng đã có sự thay đổi so với năm trước. Cụ thể, mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2021 cao nhất năm ngoái tại Đà Nẵng là 127 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp FDI. Năm 2021, nhóm doanh nghiệp tư nhân có mức thưởng cao nhất là 75 triệu đồng.

Đoàn Nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published.